آقای نخست وزیر

آقای نخست وزیر مشروب نمی خورد.

آقای نخست وزیر دود نمی کشد.
آقای نخست وزیر در خانه ای حقیر اقامت دارد
ولی بیچارگان حتی خانه ی حقیری هم ندارند .
کاش گفته می شد :
آقای نخست وزیر مست است.
آقای نخست وزیر دودی است.
اما حتی یک فقیر میان مردم نیست.

فیس‌بوک
تویتر
لینکد‌این
تلگرام
واتس‌اپ