از آهن مذاب تا گدازه خشك

از آهن مذاب تا گدازه خشك: تاملی در ادبیات و هنر شوروی

 

دانلود

             لینک کمی

فیس‌بوک
تویتر
لینکد‌این
تلگرام
واتس‌اپ