الان نه برنارد(کتاب تصویری)

الان نه برنارد(کتاب تصویری)

کتاب همراه با تصویر را می توانید در پایین متن دانلود کنید

پدر سرگرم کاری بود.برناردگفت سلام پدر
پدر فریاد زد الان نه برنارد
پیش مادرش رفت و گفت:سلام مادر
مادرش گفت:الان نه برنارد
برنارد گفت یه هیولا اومده تو حیاط میخواد منو بخوره
مادر گفت:الان نه برنارد
برنارد به حیاط رفت و به هیولا گفت:سلام هیولا
هیولا برنارد و تا آخرین ذره اش خورد و بعد داخل خونه رفت
هیولا پشت سر مادر برنارد نعره کشید خرررررررررررررررررررررر
مادر گفت :الان نه برنارد!
پدر برنارد داشت روزنامه میخوند
هیولا پای پدر برنارد و گاز گرفت
پدر برنارد فریادزد و گفت الان نه برنارد!
مادر برنارد گفت: شامت حاضره برنارد
و شام برنارد و گذاشت جلوی تلویزیون و رفت
هیولا شام برنارد و خورد و بعد قدری تلوزیون تماشا کرد

بعد یکی از کتابهای برنارد و خوند و

یکی از اسباب بازی های برنارد و شکست

مادر برنارد فریاد زد:وقت خوابه برنارد شیرت و کنار تخت خوابت گذاشتم

هیولا به طبقه ی بالا رفت هیولا گفت اما من یه هیولا هستم
مادر برنارد نگاهی نکرد و گفت:الان نه برنارد!

دانلود:

الان نه برنارد

 

[button color=”red” size=”small” link=”https://drive.google.com/file/d/0B-3i5CTgaOhOV2N0UmFjcmxSdWc/view?usp=sharing” icon=”” target=”true”]لینک کمکی 1[/button]

 

[button color=”red” size=”small” link=”https://onedrive.live.com/redir?resid=2C3F3A33E1F19E0C!264&authkey=!AJsXRAAnfA9hT50&ithint=file%2cpdf” icon=”” target=”true”]لینک کمکی 2[/button]

فیس‌بوک
تویتر
لینکد‌این
تلگرام
واتس‌اپ