با لباس شخصی‌ها

تو به خود نگاه میکنی
آینه سیاه میکنی
پرده رو ترانه میکشی
پنجره تباه میکنی
من، ستاره آه میکشم
دست روی ماه میکشم
نوازش نسیم میکنم
روی شب نگاه میکشم

میٰعادگاه ما
انسان و ابادی
تاریخ آینده
میدان آزادی!

تو با گلوله و من با گل
تو با شلیک و من با آواز
تو زردِ نفرت، کبودِ کین
من سرخِ عشق و سبز پرواز
کسب تو، قتل گل و شبنم
اعدام باد و نور و دریا
کار من کِشتِ چراخ و دف
تیمار رنگ و رقص و رویا!

میٰعادگاه ما
انسان و ابادی
تاریخ آینده
میدان آزادی!

کسب تو جراعی لبخنده و تشریح اشک
مثله مثله کردن واگویه‌های عاشقاس
توی فصل قرق ابر و نسیم و گلسرخ
کسب تو تفتیش طرح سایه‌ی اقاقیاس!

کار من رد شدن از رویای سرخ رود نیس
کار من حادثه‌ی دریائی‌ی پیوستنه
تو شب واهمه‌ی سایه زن شعله شکن
کار من معجزه‌ی سپیده روشن کردنه !

میٰعادگاه ما
انسان و ابادی
تاریخ آینده
میدان آزادی!

فیس‌بوک
تویتر
لینکد‌این
تلگرام
واتس‌اپ