بهارتان خجسته باد

همراه بهار
زورقی بساز ازنیلو فر های های آبی
از جنس بهار
همراه بهار شو با ما
صمیمانه
بادبانی بساز به رنگ خورشید
صادقانه
پارویی از تلاش
رویش، جوشش ، رفتن
بی با کانه، رفیقانه، صمیمانه
جوانه، سر شار از شوقِ رویش
گیاه لبریز از زایش دوباره
با بهار همسفر ما شو
با شکوفه های گیلاس و بادام
با ثبات و سر شار از شور شکفتن
همراه شو با ما در بهار
با شادی ها آشکار و نهان
دلی خوش های بزرگ و کوچک
رفتن ها و ُرستن ها
نیست ما را هراسی ز ناممکن ها-
زورقی بساز-
از ترانه و سرود
رنگ ها و ترنم صدا ها
به پا خاستگان همره هانند
باکی از سختی راه نیست مرا
راه را باید رفت
همره هان بسیارند
در کنارِ گل نیلوفر، مریم و یاس و بسیار گلان
قایقی میسازیم از جنس بهار
همه شور، شکوفه، شادی ،شعرو سرور
تا که بر پا کنیم نظمی دگر
نظمی بر خاسته از جنسِ لطیفِ گل ها
بنفشه کمالی

فیس‌بوک
تویتر
لینکد‌این
تلگرام
واتس‌اپ