تاریخ زنده‌ کردستان، چپ و ناسیونالیسم

روایتی از تاریخ یک دوره مهم از تاریخ کردستان و ایران و گرایشات و احزاب مختلف است. تعبیری از زبان کسی است که خود یک عنصر دخیل در آن تحولات و بنا بر این سبک و شیوه جدیدی در تاریخ نگاری و شیوه نگرش به تاریخ و روندهای تاریخی و دست نشان کردن تمایز و تفاوتهای گرایشات اجتماعی و احزاب مختلف است. این کتاب شکل گیری چپ ، سیر تکوین کومه له ، تحرکات کارگری، دور و نقش سوسیالیسم کارگری و رویدادهای سیاسی و اجتماعی مهم یک دوره مهم از تاریخ کردستان و بخشا ایران را مورد بررسی قرار میدهد. خواندن این کتاب را به همه کسانی که جویای حقیقت اند، میخواهند دیگاهی متفاوت از تعابیر و تاریخ نگاری کلیشه ای و ناسیونالیستی و اکثرا گیر علمی در باره تحولات کردستان و گرایشات اجتماعی طبقاتی موجود در آن و شکل گیری احزاب و جایگاه آنان در مهمترین نقطه عطفهای سیر تاریخ داشته باشند. توصیه میکنیم.

ناشر

[button color=”red” size=”medium” link=”http://bit.ly/1JOg4OY” icon=”” target=”false”]دریافت کتاب : تاریخ زنده کردستان، چپ و ناسیونالیسم[/button]

فیس‌بوک
تویتر
لینکد‌این
تلگرام
واتس‌اپ