ترانه های كارگری

اين كتاب الكترونيكي شامل برگزيده اي از ترانه هاي طبقه ي كارگر طي يك قرن مبارزه است. مضمون اين ترانه ها رنج و مبارزه ، عشق به آزادي و دعوت به اتحاد ، همگي فرياد يك طبقه است و نه چيزي كه بتواند از تجارب فردي و احساسات رقيق يك هنرمند بورژوا نشات گيرد.

طبقه ي كارگر مي بايست با هنر و آگاهي خود آشنا شود و رسانه هاي بورژوازي اين كار را براي او نمي كنند. اين وظيفه ي ماست ، چون بخشي از مبارزه ي ماست.

 

[button color=”red” size=”big” link=”https://pentribune.com/wp-content/uploads/2018/03/ترانه-های-کارگری.pdf” icon=”” target=”false”]ترانه هاي كارگري[/button]

فیس‌بوک
تویتر
لینکد‌این
تلگرام
واتس‌اپ