تصور کن

تصورشو بكن
نه بهشتى در ميون باشه
نه دوزخى
تصورش سخت نيست
بالا رو كه نگاه كنى
فقط آسمونو ببينى
و مردمو
كه فقط واسه امروز زندگى كنن.
تصورشو بكن
كشورى در ميون نباشه.
تصورش سخت نيست
تصورشو بكن
چيزى نباشه كه به خاطرش بميرى
يا بكشى
حتی هيچ مذهبى هم وجود نداشته باشه.

تصورشو بكن
مردم عمرشونو در صلح سر كنن.
شايد بگى خيال مى‌بافم،
ولى من تنها نيستم .
آرزوم اينه
كه تو هم يه روزى بپيوندى به ما
و همه دنيا يكى بشه.

دنيايى بدون مالكيت رو تصور كن

مى‌تونى تصور كنى؟
دنيايى بدون گرسنگى،
بى‌حرص و طمع.
يگانگى آدما رو تصور كن
تصور دنيايى رو بكن كه همه يه سهمى توش دارن.
شايد بگى خيال مى‌بافم،
ولى من تنها نيستم.
آرزوم اينه
كه تو هم بپيوندى به ما
و همه دنيا يكى بشه.

فیس‌بوک
تویتر
لینکد‌این
تلگرام
واتس‌اپ