دختر ! تو كمونيستي ! …

ميگويند :
” دختر! تو كمونيستي ! ”
و من ميميرم ، و ميدانم كه
هيچگاه به ” زان جيو ” تسليم
نخواهم شد .
و خواهيم ديد
كه پيروز كيست
و مغلوب كدام
اينك گل هاي سپيد پژمرده
ميشوند ،
حال آن كه گل هاي سرخ ما
ميشكوفند ناگهان
همچون انفجار .
– سرودۀ يك رهبر كمونيست زن در آستانه اعدام بدست رژيم آمريكايي گوميندان در چين .
* ” زان جيو ” : نام يكي از سران محلي گوميندان

فیس‌بوک
تویتر
لینکد‌این
تلگرام
واتس‌اپ