دیگر

دیگر

مجموعه اشعار مایاکوفسکی

ترجمه:شهاب آتشکار

آناناس بخور
حریصانه بلدرچین بلمبان
روزهاي آخرت سر می رسند،
بورژوا!

 

دانلود

فیس‌بوک
تویتر
لینکد‌این
تلگرام
واتس‌اپ