روزا لوکزامبورگ هنوز دفن نشده است
روزا لوکزامبورگ هنوز دفن نشده است

روزا لوکزامبورگ از فعالان جنبش کمونیستی آلمان در زمان جنگ جهانی اول بود
از نود سال پیش گمان می‌رفت که روزا لوکزامبورگ در گورستانی در برلین دفن شده است. گزارشی تازه نشان می‌دهد که جسد رهبر انقلابی آلمان هماکنون در سردخانه بیمارستان شاریته در برلین قرار دارد.

در سردخانه پزشکی قانونی “مجتمع درمانی شاریته” در برلین از سالها پیش روی جسد زنی بدون سر و دست و پا تحقیق می‌شود. پزشکان و کارشناسان این مجتمع به تازگی اظهار داشتند که به نظر آنها این جسد به روزا لوکزامبورگ یکی از رهبران برجسته جنبش سوسیالیستی آلمان در دو دهه اول قرن بیستم تعلق دارد.

بنا به گزارش تازه‌ای که نشریه اشپیگل منتشر کرده، کارشناسان روشن کرده‌اند که صاحب جسد در میانه چهل سالگی به قتل رسیده، به بیماری مفصلی مبتلا بوده و پاهای نامساوی داشته است. روزا لوکزامبورگ هنگام مرگ ۴۷ سال داشت، در ناحیه لگن دچار ضایعه بود و به همین خاطر هنگام راه رفتن می‌لنگید.

جسدی غیرواقعی در گور

از زمانی که روزا لوکزامبورگ در ژوئن ۱۹۱۹ به خاک سپرده شد، همواره درباره محل دفن او تردید وجود داشت، اینک کارشناسان این موضوع را با استدال بیان می‌کنند. به عقیده آنها زنی که در ۱۳ ژوئن به جای روزا لوکزامبورگ در گورستان فریدریکسفلد برلین دفن شده، با مشخصات جسمانی رهبر انقلابی آلمان نمی‌خواند.

به علاوه طبق اسناد تاریخی روزا لوکزامبورگ پس از دستگیری، به شدت مضروب شده و سپس با گلوله‌ای به سر به قتل رسیده بود، اما روی جسدی که به جای او در گور آرمیده، چنین علایمی دیده نمی‌شود.

رهبر “دموکرات” جنبش کمونیستی

روزا لوکزامبورگ نظریه‌پرداز اصلی جناح رادیکال حزب سوسیال دموکرات آلمان بود. او در آستانه جنگ جهانی اول، در انتقاد از حمایت سوسیال دموکراتها از جنگ، از حزب انشعاب کرد و جریانی انقلابی به نام “انجمن اسپارتاکوس” بنیاد گذاشت. همین جمعیت بود که پایه‌ی تأسیس “حزب کمونیست آلمان” را تشکیل داد.

روزا لوکزامبورگ در رأس حزب خود در پایان سال ۱۹۱۹ کارگران را به قیام مسلحانه فرا خواند. دولت حکم دستگیری او را صادر کرد. نفرات واحدهای سواره نظام ارتش آلمان در ۱۵ ژانویه ۱۹۱۹ روزا لوکزامبورگ را دستگیر کردند، و پس از شکنجه در کنار دوست همرزمش کارل لیبکنشت تیرباران کردند.

آرامگاه این دو سوسیالیست مبارز در برلین زیارتگاه چپ‌گرایان آلمان است و هر سال روز اول ماه مه بر مزار آنها مراسمی بر پا می‌شود.

روزا لوکزامبورگ با وجود اعتقاد راسخ به کمونیسم، از رژیم بلشویکی در روسیه و شخص لنین انتقاد کرد. او به خاطر تأکید بر ضرورت دموکراسی برای نظام سوسیالیستی مورد احترام است. جمله معروف او تا امروز سرلوحه برنامه سوسیال دموکراتهاست: “آزادی واقعی تنها به معنای آزادی دگراندیشان است”.

فیس‌بوک
تویتر
لینکد‌این
تلگرام
واتس‌اپ