شعری از هوشی مین

قدما دست اندکار سرودن زیبائیهای

طبیعت بودند

برف و گل،ابر و باد و مه

کوهساران و جویباران

امروز باید اشعاری بنویسیم

که از آهن و فولاد سخن گوید

وشاعر باید بداند

چگونه می توان به حمله تعرضی پرداخت.

فیس‌بوک
تویتر
لینکد‌این
تلگرام
واتس‌اپ