فریبا محمدی : خشونت علیه زنان در ایران

سایت تریبون قلم در تلاش است با کسانی که در زمینه های مختلف مورد تبعیض و خشونت سیستماتیک و فردی، جنسی، ملی و مذهبی قرار گرفته شده اند، مصاحبه هایی را ترتیب دهد. مدتی پیش با یکی از رفقای ترنس جندر در زمینه ی مسائل و مشکلات ترنس جندر ها و اقلیت های جنسی در ایران و جهان مصاحبه داشتیم. این دفعه به سراغ فعالین مختلف زن خواهیم رفت که هر کدام به شکلی از اشکال با مناسبات ارتجاعی و مردسالارانه در جامعه دست و پنجه نرم کرده و می کنند و یا خود قربانی خشونت سیستماتیک و خانگی بوده اند. .

ت چ : تعریف شما از خشونت چیست؟
خشونت عبارت است از هر نوع رفتار از سوی خانواده وجامعه که باعث تبعیض وآزارعلیه زنان باشد ومتاسفانه در جوامع دینی ومرد سالار میتوان به وضوح این خشونتها را دید

ت چ :ایا شما به عنوان یک زن مورد خشونت قرار گرفته شده ایی؟ چه نوع خشونتی؟
من به طبع چون در یک جامعه مذهبی با حکومت دینی و مرد سالار بزرگ شده ام از این قاعده مستثنی نبوده و با رها مورد این تبعیضها و خشونتها قرار گرفته ام نگاه تحقیر آمیز مردها به یک زن مغازه دار را بارها تجربه کردهام در ایران اگر زن از لحاظ مالی موفق باشد کسی این موفقیت رابه حساب تلاش زحمت و پشت کارش نمیگذاردبلکه تمام موفقیتش را زیر سوال از کجا آورد؟ و جواب لابد مردی ساپورتش میکند محو میشود خیلی هم که بهت بها داده باشن ، جنسیتت در کلمه خیلی مردی زیر سوال میرود و به تو می قبولاند که تو فقط ظاهر یک زن را داری و شخصیت موفق تو یک مرد است ومن بارها این جمله را شنیده ام و تنها عکس العملی که توانسته ام نشان دهم این بوده که جواب دهم باور کنید من به معنایی واقعی کلمه زن هستم بارها پیش آمده که برای رفتن به بعضی از مکانها پسر بچه ای خیلی خیلی کم سن تر از خودم را همراه داشته ام تا مورد آزار قرار نگیرم بارها از زبان پدر این جمله را شنیده ام که من به تو اعتماد دارم ولی هرچه که باشد تو یک زن هستی، ومنی که اینها را میگویم در ایران زنی بودم که بسیاری از سنتها و ارزشها جامعه را نادیده میگرفتم.

ت چ :خشونت علیه زن چه پیامدهای روحی روانی روی زنان می گذارد؟

در جوامعی که زنان مورد خشونت قرار میگیرند و جنس دوم به حساب می آیند زنانی هستند که خود به خود به این باور میرسند که مو جودی برای حفظ نسل و بقای خانواده اند در این جوامع ۹۰/ درصد از زنان تمام خواستهای انسانی خود را زیر دندان حیا و شرم و خورد میکنند آنقدر کلمه فدا کار را در گوششان زم زمه میکنن که واقعا به این باور میرسند و خود را فدا میکنن زنان عقب نگاه داشته میشوند یعنی نیمی از جامعه نادیده گرفته میشود حتی اگر هم زنی به لحاظ توانایی هایش بتواند خود را به نردبان پیشرفت نزدیک کند باز هم باید همسری نمونه وهمسری فداکار و کد بانویی کامل باشد تا درجامعه بتواند در کنار ا همه اینها یک زن موفق به چشم بیایید و در غیر اینصورت زنی سبک سر و هوسران است که زندگیش را فدای کارش کرده و تمام اینها باعث سر خوردگی زن و عقب ماندنش از پیشرفتهای جامعه است

ت چ :به عنوان زنی که در جامعه ی بسته ی ایران زندگی می کنید، ابعاد مختلف خشونت را چگونه توضیح می دهید؟
خشونت علیه زن در ایران بسیار گسترده و نمایان است از همان سالها ی اولیه زندگی از زمانی که برای رفتن به مدرسه باید حجاب اجباری پوشید از همان نه سالگی که جشنی را ترتیب میدهند به نام جشن تکلیف که دختر بچه را وارد دنیای زنها ی بزرگ میکند و تکلیفش روشن میشود از همان سالها که به دختر میگویند آهسته بخند صدای دختر را کسی نباید بشنود حیا هم چیز خوبی برای زن است و….از همان دوران کودکی گوشمان پر میشود از این سرکوفتها وباورها خیلی زود میتوانیم با اجازه پدر شوهر کنیم یعنی در کودکی پدر میتواند اجازه دهد که مردی همسن خودش حتی گاهن بزرگتر از خودش در زیر نام ازدواج به دختر بچه اش تجاوز کند اختیار تن یک زن ایرانی در انحصار پدر شوهر و برادر و حتی فامیل و همسایه است زن در ایران حتی نمیتواند در مورد فرزندی که تمام درد و رنج به دنیا امدنش را کشیده اختیاری داشته باشد وبسیار بسیار مسائل دیگر

ت چ :توصیه ی شما به زنانی که مورد خشونت قرار می گیرند چیست؟ راهکار شما برای برون رفت از مناسباتی که خشونت را تولید و بازتولید می کند چیست؟

اگاهی داشتن و مطالعه ، مبارزه و سرکشی، سرکشی از سنتها ی که گاهن خودمان پاسدار نا آگاهش هستیم

 

فیس‌بوک
تویتر
لینکد‌این
تلگرام
واتس‌اپ