در باره اتحادیه های کارگری

منتخب آثار لنین در باره اتحادیه های کارگری

فهرست مطالب:

مقدمه

پیش نویس و توضیح برنامه ای برای حزب سوسیال دمکرات

پیش نویس قطعنامه راجع به مبارزۀ اقتصادی برای کنگرۀ ح.س.د.ک.ر

از ” کنگرۀ ینا حزب سوسیال دمکرات کارگری آلمان

به س. ل . گوسف – از لنین به ملت

از ” اعتاب سیاسی و جنگ خیابانی در مسکو”

یادداشت بر مقالۀ آقای بوریف – “دربارۀ جنبش اتحادیۀ کارگری و وظایف سوسیال دمکراسی”

اعتصاب سیاسی سراسری روسیه

قطعنامۀ کمیتۀ اجرائی شورای نمایندگان کارگران سن پترزبورگ

حزب سوسیالیست و انقلابیگری غیرحزبی

یک پلاتفرم تاکتیکی به منظور ایجاد کنگرۀ وحدت ح.ک.س.د.ر

از ” پیش نویس قطعنامۀ کنگرۀ پنجم ح.ک.س.د.ر

سازمانهای کارگری غیرحزبی و جریان آنارکو سندیکالیستی در بین پرولتاریا

طرح قطعنامه دربارۀ مسئلۀ شرکت در انتخابات سومین دومای دولتی

از ” کنگرۀ سوسیالیستی بین المللی در اشتوتگارت”

مقدمه بر مجموعۀ ” دوازده سال”

بی طرفی سندیکاها

کارگران انگلیسی و آلمانی برای صلح تظاهرات می کنند

از ” میتینگ دفتر بین المللی سوسیالیست”

از قطعنامۀ ششمین کنفرانس حزب کارگری سوسیال دمکرات روسیه در پراگ

طرز برخورد حزب با لایحۀ بیمۀ دولتی کارگران

در سوئیس

از ” کنگرۀ سوسیالیستی ایتالیا”

در بریتانیا

در آمریکا

جنبش کارگری بریتانیا در(1912)

تجربه می آموزد

در بریتانیا (نتایج غم انگیز فرصت طلبی)

درسهای اعتصاب بلژیک

تعطیلات برای کارگران

مقایسۀ نتایج اعتصابات در ۱۹۱۲ با اعتصابات پیشین

در استرالیا

نبرد روز اول ماه مه به وسیله پرولتاریای انقلابی

جنگ طبقاتی در دابلین

کار در مجامع قانونی

از ” مواد مورد مناقشه در داخل گروه سوسیال دمکرات دوما”

نارودنیک ها و انحلال طلبان در جنبش اتحادیۀ کارگری

اشکال جنبش طبقه کارگر

وظایف ما

آنچه که نباید از جنبش کارگری آلمان تقلید کرد

از ” گزارش کمیتۀ مرکزی ح.ک.س.د.ر به کنگرۀ بروکسل”

از ” کارل مارکس”

از ” امپریالیسم و انشعاب در سوسیالیسم”

از ” سخنرانی دربارۀ انقلاب”(1905)

قطعنامه دربارۀ اقداماتی برای مقابله کردن با بی نظمی اقتصادی

نیاز به یک اتحادیۀ کارگران کشاورزی در روسیه

متن کامل در فرمت pdf: دانلود

لینک کمکی

فیس‌بوک
تویتر
لینکد‌این
تلگرام
واتس‌اپ