نامه‌های زندان

دوستان خیلی عزیزم، مدتهاست خبری از خودم نداده ام. عذر من نا آرامی های مدام و  ((نا ایمنی حیات )) است که در اینجا همواره گریبانگیر ماست. در این نامه نمیتوانم چنانکه باید این جزئیات را شرح‌ دهم. مشکالات عظیم در کار چاپخانه ها ، دستگیری های همه روزه، تهدید به بازدشت و تیرباران !‌دو نفر از رفقا ما چندین روز متوالی زیر این شمشیر دموکلس بسر آورده اند.
با اینحال امور به سبک گاهی پیش میرود. در کارخانه ها اجتماعات بزرگ پر پا شده است ، تقریبا همه روزه اعلامیه نوشته و چاپ میشود ، روزنامه با اشکال زیاد اما همه روز انتشار میبابد. اخیرا در فنلاند کنفرانس کوچکی با شرکت همه احزاب تشکیل شد. حاصلش چیزی جز روایت جدیدی از فکر ((جبهه ))نبود و طبعتا با شکست روبرو گشت.

[button color=”red” size=”medium” link=”http://bit.ly/1MijDNO” icon=”” target=”false”]دریافت نامه‌های زندان [/button]

فیس‌بوک
تویتر
لینکد‌این
تلگرام
واتس‌اپ