نگاهتان خطا مي‌رود

نگاهتان خطا مي‌رود،
درست ديدن هم هنر است،
درست انديشيدن هم هنر است.
دستان هنرآفرينتان گاه بلاي جانتان مي‌شود
خميري فراوان را ورز مي‌دهيد، لقمه اي از آن را خود نمي‌چشيد،
براي ديگران بردگي مي‌کنيد و فکر مي‌کنيد آزاديد،
عني را غني‌تر مي سازيد و اين را آزادي مي‌ناميد!

فیس‌بوک
تویتر
لینکد‌این
تلگرام
واتس‌اپ