نینا

نینا

ثابت رحمان

ترجمه:سیروس مددی

(مبارزات انقلابی کارگران و زحمتکشان باکو در سال های 1904_1901 )

 

 دانلود

فیس‌بوک
تویتر
لینکد‌این
تلگرام
واتس‌اپ