پرسش

پسرم می پرسد :
چرا باید ریاضی بخوانم ؟
دلم می خواهد بگویم لازم نیست
بی خواندن هم خواهی دانست دو تکه نان
بیش از یک تکه است .
پسرم می پرسد :
چرا باید فرانسه بخوانم ؟
دلم می خواهد بگوید :
امپراطوری شان از هم خواهد پاشید
و همچنان که با دست هایت ، شکمت را بمالی
خواهند فهمید که گرسنه ای .
پسرم می پرسد :
چرا باید تاریخ بخوانم ؟
دلم می خواهد بگویم :
تنها بیاموز به هنگام ، سرت را بدزدی
تا شاید جان به در بری .
آه اما آنچه می گویم این هاست :
ریاضی بخوان ، فرانسه بیاموز و تاریخ را از بر کن .

برتولت برشت

فیس‌بوک
تویتر
لینکد‌این
تلگرام
واتس‌اپ