چرا گرسنگان؟

چراگرسنگان؟

که غذا در جهان همگان را کافیست!
چرا تنهاین؟
هنگامی که ما بسیارانیم!
چرا موشک ها را نگهدار صلح می خوانند؟
حال آن که کشتار را هدف گیری شده اند!
چرا هنوز
زنی در خانه ی خود حتی
در امان نیست؟
عشق,نفرت شده
جنگ,صلح می نماید
“نه”,”آری” است
وگویا همه ما آزادیم!اما کسانی در جستوی پاسخند
چنان روزی آنک از راه می رسد
در میان همه چراها و اما ها
کسانی جویای حقیقت اند
آری
کسانی جویای پاسخ اند
و چنان روزی
آنک از راه می رسد
هنگامی که کوران چشمبندشان را کنار زنند
ولالان
حقیقت را به سخن آیند.شعراز:ترانه های ترسی چاپمن ترانه سرا و آواز خوان سیاهپوست آمریکائی که آهنگهایش در سال 1987 میلادی پرفروشترین بود.
ترجمه از:ریبوار(خرداد 68)

فیس‌بوک
تویتر
لینکد‌این
تلگرام
واتس‌اپ