کانفورمیست

من یک انسان نوام
آن‌قدر نو که دیرزمانیست که دیگر فاشیست نیستم
من خیلی حساس و نوع‌دوستم و یه شرق‌شناسم
قدیم‌ها طرفدار جنبش اعتراضی ۶۸ بودم
و حالا مدت کوتاهی‌ست که طرفدار محیط زیستم

چند سال قبل با خوشحالی هرچه تمام‌تر
حس کردم مثل خیلی‌ها سوسیالیستم

من یک انسان نوام
لطف کنم و بخواهم ادبی بگویم
باید بگویم من یک ترقی خواهم
در عین حال طرفدار بازار آزاد و ضد نژادپرستی
من خیلی خوبم! من طرفدار حیواناتم
و دیگر اگزیستانسیالیست نیستم
اخیرا کمی خلاف جریان حرکت می‌کنم و فدرالیستم

کانفورمیست
کسی است که معمولا در جناح صحیح قرار گرفته!
او پاسخ‌های روشن و خوبی در سرش دارد
او بر عقاید متمرکز است
و زیر بغلش همیشه
دو یا سه روزنامه دارد وقتی به اندیشیدن نیاز دارد

اگر روشن‌تر بخواهم برایتان بگویم
درست مثل یه فرصت‌طلب فکر می‌کند
او خود را بی‌هیچ ضرورتی وفق می‌دهد
و در بهشت خودش زندگی می‌کند

کانفورمیست یک انسان کاملا گرد و منعطف است
و بدون مقاومت حرکت می‌کند
کانفورمیست در دریای اکثریت لیز می‌خورد و نرمش می‌کند

یک حیوان بسیار معمولی است که
با کلمات و گفتگوها زندگی می‌کند
شب‌ها رویا می‌بیند و رویاهایش
از خواب‌های رویابینان دیگر بیرون می‌آید

روز عید او زمانی است که
با همه جهان در آشتی باشد
و وقتی شنا می‌کند راهش باز شود
او کانفورمیست است! کانفورمیست!

من یک انسان نوام
با زنان رابطه خارق‌العاده‌ای دارم، من فمینیستم!

همیشه در دسترس و خوشبین، اروپایی‌ام
و هرگز صدایم را بلند نمی‌کنم، صلح‌طلبم!

مارکسیست و لنینیست بودم
بعدش نمی‌دانم
چرا حس کردم خداپرست کمونیستم!

کانفورمیست
خوب نفهمیده که حتی بهتر از یک توپ به هوا می پرد!

کانفورمیست
یک بالن هوایی تکامل یافته است که از اطلاعات باد کرده
و گونه ی نادری است
که درارتفاع کمی از سطح زمین پرواز می‌کند
جهان را با یک انگشت خود لمس می‌کند
و گمان می کند که کارش تمام شده است
زندگی می کند واین برایش بس است
و باید بگویم که او خیلی شبیه همه ماست
او کانفورمیست است! کانفورمیست!

من یک انسان نوام
آن قدر نو
که در همان نظر اول جلب توجه می کنم
من یک کانفورمیست نوین هستم!
شعر و اجرا: جورجیو

فیس‌بوک
تویتر
لینکد‌این
تلگرام
واتس‌اپ