کلام آخر ـ احمد شاملو ـ فیلمی از مسلم منصوری

فیلم گفتگو مسلم منصوری با احمد شاملو. این ویدئو را شاید بتوان آخرین بیانات احمد شاملو دانست. بپاس یک عمر فعالیت این شاعر، نویسنده، منتقد، مترجم گرانمایه و با کسب اجازه از مسلم منصوری این ویدئو را را در سایت تریبون قلم دوباره در دسترس خوانندگان تریبون قلم میگذاریم.

 

فیس‌بوک
تویتر
لینکد‌این
تلگرام
واتس‌اپ