کموناردهای پاریس

فیلمی پیرامون مبارزات کموناردهای پاریس و جانفشانی کمونیست ها.
[unitegallery paris]
او نمرده است،
او را کنار دیوار گذاشتند،
و هزار بار تیربارانش کردند
و سیاه­کاران عربده زنان،
پرچم خود را در کوچه­ها گرداندند،
پرچمی که جلاد از میان لجن بیرون کشید،
و فریاد زد: این است کیفر.
اما با وجود سرکوب،
او نمرده است،
آری کمون جاودانه زنده است

اوژن پوتیه

 

 

 

 

فیس‌بوک
تویتر
لینکد‌این
تلگرام
واتس‌اپ