مانیفست حزب کمونیست

درژانویه سال 0889 (دی 0111) به سفارش مجله راه کارگر ترجمه ای از مانیفست حزب کمونیست انجام دادم تا به مناسبت صد و پنجاهمین سال نخستین انتشار آن، در این مجله بصورت پاورقی چاپ شود. آن ترجمه که با شتاب زیاد صورت گرفته و متأسفانه فاقد دقت و صحت لازم بود، سه سال بعد با اصلاحاتی هرچند زیاد ولی باز هم نا کافی در انتشارات راه کارگر بصورت کتابچه نیز چاپ شد و بخاطر درهم ریختگی ستون ها و پاراگراف ها و غلط های تایپی زیاد، در حد امکان جمع آوری و بلا فاصله نسخۀ دیگری در تعداد بسیار اندک تجدید چاپ شد که فقط به دست دوستان و آشنایان نزدیک رسید.
ناراضی از حاصل آن کار، چند سال بعد تصمیم گرفتم ترجمه ای از نو و با صرف وقت و دقت لازمی که درخور این اثر جاویدان است انجام دهم. این کار را به تدریج و با وسواس زیاد انجام دادم ولی به دلائل مختلف، چاپ و نشر آن از امروز به فردا افتاد، تا آن که با تشویق و همت نصرالله قاضی در صفحه آرائی و آماده سازی این نسخه و با آستین بالا زد ِن جانانۀ باقر مرتضوی برای چاپ آن، موانع برطرف شدند. سپاس من از زحمات بی دریغ، صمیمانه و کمک های پر شور و شوق و دست و دلبازانه این دو رفیق، بی کران است.
این ترجمۀ تازه از مانیفست حزب کمونیست را تجدید چاپ ترجمۀ پیشین تلقی نمی کنم، حد اکثر بتوان گفت که ترجمۀ قبلی چرکنویسی برای ترجمۀ حاضر بوده است. از این رو از دارندگان چاپ های پیشین درخواست می کنم فقط همین ترجمه را معتبر دانسته و مورد مراجعه و احیاناً نقل و استناد

قرار دهند. بر ترجمۀ پیشین توضیحی نوشته بودم که کماکان معتبر است و آن را با تغییراتی اندک در ابتدای ترجمۀ تازه هم آورده ام.

شهاب برهان – پاریس. 41 مارس 4102 – 1 فروردین 0181

[button color=”red” size=”small” link=”http://bit.ly/1iKw2hx” icon=”” target=”false”]داونلود مانیفست حزب کمونیست[/button]

فیس‌بوک
تویتر
لینکد‌این
تلگرام
واتس‌اپ