آگوست 4, 2018

مطالب مرتبط

کودکان کار

ویدئوئی که مشاهده میکنید، کودکی، از آن قلبهای زیبای انسانیت در خیابانی، با چند فرچه

از بی‌تفاوتی متنفرم

من از بی‌تفاوتی بیزارم، وبراین باورم که زندگی یعنی موضع گرفتن و جهت‌دار بودن. کسانی