آدم آدم است

برشت می خواست هنرش وسیله ی ارتباط با توده ها باشد و چون تاتر متداول را زا آن مردم عادی نمی دانست می گفت:«ما می دانیم که وحشیان هنر خود را دارند،بگذارید ما هنر دیگری بیافرینیم» او شیوه کلاسیک ارائه نمایش را نمی پسندید.پرده های مجلل،دکورهای رنگ و رنگ بازی های نور،سایه روشنی های صحنه،آتمسفر رویایی و طلایی و یا وهم آمیز و تیر را که در تالارهای تاتر معمول بود تجملی و بورژوایی تلقی می کرد.به نظر اون قبل از هر چییز می باید مشخص کرد که نمایشنامه نویس برای که می نویسد و اجرا کنندگان برای کدام طبقه،قشر و گروه اجتاعی نمایشن می دهند و مخاطبشان کیست.برشت نمایشنامه را برای مردم می نوشت و به روی صحنه می آورد.مخاطب های او در درجه ی اول گروه بی شمار زحمتکشان و مردمان پایین دست بودند نه نخبه های روشنفکر یا طبقاتی اجتماع.او تمدن ماشینی را ترد نمی کرد و خود را از آن واقعیت عظیم دور نگه نمی داشت.از آن ها نبود که در احلام و رویاها غوطه خورد و یا در آرزوی بازگشت به عصر طلایی شوالیه ها باشد.هنگام افتتاح برنامه ی پیسکاتور که او را یکی از مهترین مردان تاتر در سراسر تاریخ به شمار می آورد گفت: «ساختمان های بزرگ شهر نیویورک و کشفیات بزرگ در زمینه ی برق به تنهایی کافی نیست که احساس پیرویزی آدمیان را شگفته سازد.آنچه بیشتر اهمیت دارد این است که تیپ جدید انسان باید سر برآورد.هم اکنون تمام علاقه ی جهان باید بر تکامل او متمرکز شود.این تیپ نو چنان نخواهد بود که کهنه ها گمان می برند.به نظر من او اجازه نخواهد داد که بوسیله ی ماشین ها جرح و تعدیل شود بلکه خود فرمانروای ماشین ها خواهد بود.»
از مقدمه ی آدم آدم است.توضیح مترجم حمید موید

دانلود کتاب آدم آدم آست:

[button color=”red” size=”small” link=”https://drive.google.com/file/d/0B-3i5CTgaOhOQmFicU5hVVVDUkU/view” icon=”” target=”true”]لینک اول[/button]

[button color=”red” size=”small” link=”https://vmpa4q.dm2303.livefilestore.com/y3mhP6huEVWjkU79D-g5r4Q_IQA_eJXYQ4mKXAYWeL-xYVhH7alg0LTh-TvJSIXY80UDQ4JeL_xDi_rBAFqiNaqWmqCDheWpJ1sap_sQfqt8v4SxpWKSOqxhk0Ay-G9Ceil4RXyJMuPyG0eoGmoh1weR8a19WuLLQxGM2xgj1QVI00/adam%20adam%20ast.pdf?psid=1″ icon=”” target=”true”]لینک دوم[/button]

[button color=”red” size=”small” link=”https://app.box.com/files/0/f/1421604840/1/f_12659721264″ icon=”” target=”true”]لینک سوم[/button]

[button color=”red” size=”small” link=”http://s3.picofile.com/d/444d6ed2-bbeb-4095-95cf-e334e1cf96dd/adam_adam_ast.pdf” icon=”” target=”true”]لینک چهارم[/button]

فیس‌بوک
تویتر
لینکد‌این
تلگرام
واتس‌اپ