احمد محمود

مطالب مرتبط

شهر کوچک ما

بامداد یك روز گرم تابستان آمدند و با تبر افتادند به جان نخل‌های بلندپایه. آفتاب