اکبر معصوم بیگی

مطالب مرتبط

زندگی در دهه‌ی ۶۰

پاییز سال 64 است. دخترکوچکم را به «مهدکودک رشد» در خیابان توانیر واقع در خیابان