اشرف علیخانی

مطالب مرتبط

رزیتا در ترکیه!

– «آفرین!… آفرین!… درود !…. آی لاو یو ترکیه» ! این صدای رزیتا بود که

سانتینو پلدی

“مون سیتی” در تاریکی و سرما فرو رفته بود.شهری کوچک اما پر جمعیت. با جنگل

رزیتا در ترکیه!

کامیون حمل اسباب و اثاثیه ی منزل، در کوچه ای هشت متری مقابل خانه ای

رزیتا در ترکیه

رأی نهایی دادگاه خانواده ، مُهری بود بر پایان امیدهایش. دادگاه بعد از طلاق، تنها