گابریل گارسیا مارکز

مطالب مرتبط

گابریل گارسیا مارکز

چشم‌های سگ آبی

آن‌وقت نگاهی به من انداخت. فکر کردم اول زن به من نگاه می‌کرده. اما بعد

زیباترین غریق جهان

اولین بچه‌هایی که برآمدگی تیره و امواج را دیدند که از وسط دریا نزدیک می‌شود،