غاده السمان

مطالب مرتبط

چند شعر

(۱) به من بیاموز چگونه عطر به گل سرخش باز می گردد تا من به

اگر به خانه‌ی من آمدی

اگر به خانه‌ی من آمدی برایم مداد بیاور، مداد سیاه می‌خواهم روی چهره‌ام خط بکشم