آنتونیو گرامشی

مطالب مرتبط

از بی‌تفاوتی متنفرم

من از بی‌تفاوتی بیزارم، وبراین باورم که زندگی یعنی موضع گرفتن و جهت‌دار بودن. کسانی

سلوک گرامشی در زندان

محسن حکیمى سلوک گرامشی در زندان* آنتونیو گرامشی، متفکر انقلابی و از رهبران جنبش کارگری

دربارۀ آموزش و فرهنگ

  [button color=”green” size=”small” link=”https://drive.google.com/file/d/0B-3i5CTgaOhOVUFZVk1OR3JBSWc/view?usp=sharing” icon=”” target=”true”]دانلود[/button] [button color=”green” size=”small” link=”https://onedrive.live.com/redir?resid=2C3F3A33E1F19E0C!210&authkey=!AGIRXI9k63CqhXs&ithint=folder%2c” icon=”” target=”true”]لینک کمکی[/button] ترجمه:

هنر و مبارزه برای تمدن نو

مناسباتی که ماهیت هنری دارد، به ویژه در فلسفه‌ی پراکسیس، نشان دهنده‌ی سطحی‌گری پُر مدعای

مارکس ما

مارکس ما از:آنتونیو گرامشی برگردان: پارسا نیک جو آیا ما مارکسیست هستیم؟ آیا چیزی به

چرا از سال نو متنفرم

هر روز صبح آن هنگام که در زیر آسمان ملال‌آور بیدار می‌شوم، احساس می‌کنم که