هرناندو هرتز

مطالب مرتبط

فقط كف صابون

وقتی آمد تو، هيچي نگفت. من داشتم بهترين تيغ هاي دسته دارم را روي چرم