حسین دانش

مطالب مرتبط

حافظه‌ی تاریخی

حافظه‌ی تاریخی

می‌گویند از یک بچه بازیگوش مکتب پرسیدند که بهترین اختراع انسان چی بود؟ زود پاسخ