یوسف رسولی

مطالب مرتبط

دختران جنگ!

برای شهری که جهان شد. *** دختران جنگ! قلب، در آغوش کدامیتان، بیقرار بامداد است؟

انگشتانم کجاست؟ 

در سکوت نمناک فصل سرد،  برسینه‌ى چرکین جاده‌ى کار و کار، مرگ انگشتهای پر از

اگر دنیا دست من بود

اگر دنیا دست من بود، با آواز گیتار می زدم. سیاست آدرسی نداشت، مارکس شاید

قندولکم‬

صدا میآید، صدای نرم پای تو میاید. از بامداد خزان میشود فهمید که برگهای خوشرنگ

سرزمین من

[box type=”note” align=”” class=”” width=””]پارک مادر: پارکی است در شهر سلیمانی عراق که چند روز

دریائی

در ساحل خشک پشت سر نگاهی در ابدیت محو میشود . بر سینه اتشین ساحل

سفر

بگذار شانه هایم تن خسته از كلیشه ها را سفری دریائی ببخشد. خانه چه دلگیر،