اوژن پواتیه

مطالب مرتبط

کموناردهای پاریس

فیلمی پیرامون مبارزات کموناردهای پاریس و جانفشانی کمونیست ها. [unitegallery paris] او نمرده است، او

سرود انترناسیونال

سرود بین المللی کارگران شعر از اوژن پواتیه ترجمه فارسی از: مصلح ربوار تنظیم شدە

انقلابی

انقلابی, نام دیگرش انسان است, که دیگر برده پول نیست, که جز از حق اطاعت