احمد شاملو

مطالب مرتبط

از عموهایت

«از عموهایت» نه بخاطر آفتاب،نه بخاطر حماسه به خاطر سایه بام کوچکش به خاطر ترانه

آقای چافتس

در اسفند ماه ۵۶ که ما در امریکا بودیم یک روز آقایی به نام چافتس

دمکراسی

با ترس یا با ریش گرو گذاشتن دموکراسی دس نمیاد نه امروز نه امسال نه

آیدا در آینه

لبانت به ظرافتِ شعر شهوانی‌ترینِ بوسه‌ها را به شرمی چنان مبدل می‌کند که جاندارِ غارنشین

بچه‌های اعماق

در شهرِ بی‌خیابان می‌بالند در شبکه‌ی مورگی پس‌کوچه و بُن‌بست، آغشته‌ی دودِ کوره و قاچاق

شازده کوچولو

از بچه‌ها عذر مى‌خواهم که اين کتاب را به يکى از بزرگترها هديه کرده‌ام. براى

مردی که لب نداشت

خنده‌ی بی‌ لب کی دیده؟ مهتاب ِ بی ‌شب کی دیده؟ لب که نباشه خنده

دختران انتظار

دختران دشت! دختران انتظار! دختران امید تنگ در دشت بی کران، و آرزوهای بیکران در