سلیمان قاسمیانی

مطالب مرتبط

دریا و آلان

[box type=”info” align=”” class=”” width=””]بە یاد آلان-هایی کە در آرزوی زندگی بهتر، در دریا جان

توحش مذهبی و بربریت ملی

وحش نیروهای تروریستی اسلامی در سالهای اخیر در کشتار جمعی مردم بیدفاع، تجاوزات دهشتناک بە

کابوس‌

بر زخمهایم نمك بپاشید من دردی را باز تجربه میكنم كه سوزش‌ تیزش‌ تاریكترین كنج