نقد

مطالب مرتبط

انقلاب اطلاعاتی

انقلاب اطلاعاتی

نویسنده : پاول بوکار ا مترجم : مھرداد بھرامسری اصطلاح ‘انقلاب اطلاعاتی’ در سال 1983

حافظه‌ی تاریخی

حافظه‌ی تاریخی

می‌گویند از یک بچه بازیگوش مکتب پرسیدند که بهترین اختراع انسان چی بود؟ زود پاسخ

رئیس دانا

فرصت طلبی چپ ملی گرا

درگذشت رئیس دانا فرصتی را برای چپ ملیگرا فراهم آورد تا جبران مافات کند، تا

شهروندان ِ جهان

ترجمه: مارال | تنظیم و زیرنویس: پراکسیس این موزیک ویدئو تقدیم می شود به همه

پایان مطالب