ویدئو

مطالب مرتبط

ایرج جنتی عطائی

شرقی‌ غمگین

شرقی‌ غمگین با صدای اندو و حسین منصوری. ترانه: ایرج جنتی عطائی شرقی غمگین ای

این سرزمین مال ماست

وقتی سایه‌ی سیاه سکوت و خفقان بر پهنای کشوری سنگینی می‌کند و از بیم دیکتاتوری

شهروندان جهان

من نه سرودِ ملی دارم نه وطن و نه رئیس جمهور من جز کسانی که

کابل

خواننده:شکیب مصدق ترانه و کمپوز:مسعود حسن زاده تنظیم موسیقی؛صدیق احمد میکس و ماستر:افشین آوا ***

صحبت از یک انقلاب

“خبر نداری ..؟ صحبت از یه انقلابه ! صداش مثل نجوایی پیچیده. وقتی این مردم

پایان مطالب