در محاصره

 

شما که ایستاده‌اید بر درگاهها، داخل شوید،

و با ما، قهوه عربی بنوشید

[شاید دریابید که شما نیز چون ما بشرید]

شما که ایستاده‌اید بر آستانه خانه‌ها،

دور شوید از بامدادان ما،

تا مطمئن شویم که ما نیز

بشریم، چون شما!

محمود درویش

ترجمه: تراب حق شناس

 

 دانلود

لینک کمکی

فیس‌بوک
تویتر
لینکد‌این
تلگرام
واتس‌اپ