شرقی غمگین

مطالب مرتبط

ایرج جنتی عطائی

شرقی‌ غمگین

شرقی‌ غمگین با صدای اندو و حسین منصوری. ترانه: ایرج جنتی عطائی شرقی غمگین ای