غاده السمان

مطالب مرتبط

اگر به خانه‌ی من آمدی

اگر به خانه‌ی من آمدی برایم مداد بیاور، مداد سیاه می‌خواهم روی چهره‌ام خط بکشم