پلخانف

مطالب مرتبط

در باره هنر برای هنر

  اعتقاد به‌هنر برای هنر آنگاه پدید می‌آید که هنرمند با محیط اجتماعی خود ناهماهنگ