یوسف صدیق

مطالب مرتبط

برای کودکان کار

چشم ترم را از خواب می‌دزدم تا گریان در بیداری، فریادی باشم برای تو که